Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 

Kto chce hľadá spôsoby, kto nechce hľadá dôvody.

O nás

Sme zariadenie špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré bolo zaradené od 1. 9. 2006 Ministerstvom školstva SR do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. S klientom pracujeme individuálne v našom centre. V prípade viacerých klientov z jednej školy poskytujeme služby priamo v danej škole. Služby poskytujeme zdarma. Sme zaradení v sieti škôl a školských zariadení financovaných MŠ SR.

Zabezpečujeme odbornú starostlivosť zdravotne znevýhodneným deťom. Zameriavame sa na deti a mládež s mentálnym postihnutím a vývinovými poruchami učenia a správania - ADHD, ADD. Rodičom a učiteľom dokážeme zabezpečiť odborné poradenstvo pre všetky druhy, stupne a kombinácie postihnutí. Venujeme sa všetkým vekovým kategóriám detí a mládeže od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie, detí sú v špeciálno - pedagogickej starostlivosti od raného veku až do ukončenia vzdelávacieho procesu.

"Spoločne to zvládneme". Sme tu pre rodičov, deti aj pedagógov. 

Ponuka práce

SCŠPP Bánovce nad Bebravou príjme do zamestnania logopéda, špeciálneho pedagóga so štátnou skúškou z logopédie s nástupom ihneď.

V prípade záujmu nás kontaktujte:

e-mail: scsppbn@gmail.com
tel.: 0918 040 050