Náš tím

Mgr. Vladimír Raučina

zriaďovateľ, riaditeľ SCPP, špeciálny pedagóg

0918 040 050

Mgr. Zuzana Raučinová

špeciálny pedagóg

0905 394 453 

PhDr. Eva Stupková

psychológ

0905 622 740

PhDr. Lenka Sádecká

špeciálny pedagóg

0907 542 622

Mgr. Emília Ondrejovičová

špeciálny pedagóg, logopéd

0903 612 678 

Mgr. Sabína Kováčiková

psychológ

0911 190 017

Mgr. Anna Jakubíková

špeciálny pedagóg