Náš tím


Pracovisko Bánovce nad Bebravou

Mgr. Vladimír Raučina

riaditeľ SCŠPP Bánovce nad Bebravou, špeciálny pedagóg, etopéd

Mgr. Zuzana Raučinová

špeciálny pedagóg, psychopéd

0905 394 453 

Mgr. Emília Ondrejovičová

špeciálny pedagóg - logopéd

Mgr. Valentyna Dvizhona

špeciálny pedagóg - logopéd

Elokované pracovisko Trenčín

PhDr. Eva Stupková

psychológ

0905 622 740 

Mgr. Jarmila Fábryová

špeciálny pedagóg - logopéd

Mgr. Jana Forgáčová

špeciálny pedagóg