Náš tím


Pracovisko Bánovce nad Bebravou

Mgr. Vladimír Raučina

riaditeľ SCŠPP Bánovce nad Bebravou, špeciálny pedagóg, etopéd

Mgr. Zuzana Raučinová

špeciálny pedagóg, psychopéd

0905 394 453 

Mgr. Ondrejovičová Emília

špeciálny pedagóg, logopéd

Elokované pracovisko Trenčín

PhDr. Stupková Eva

psychológ

0905 622 740 

Mgr. Beňová Jana

špeciálny pedagóg-logopéd

Mgr. Adriana Martišová

špeciálny pedagóg, logopéd

0905 383 554 

Mgr. Jana Forgáčová

materská dovolenka